Rasisti, minäkö?

Olen osallistunut aktiivisesti keskusteluun rasismista, suvaitsevaisuudesta, maahanmuutosta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Tässä kirjoituksessa menen syvemmälle. Sukellan käsitykseeni ihmisyydestä peilaten sitä omaan epätäydellisyyteeni.

Tunnustetaan faktat

Kun ryhdyin kirjoittamaan tästä aiheesta, näin vaarana, että annan itsestäni liian kiillotetun kuvan. Pelkäsin jonkun kuvittelevan, että pidän itseäni muita parempana. Tehdään yksi asia heti alkuun selväksi. Minä olen ihmisenä keskeneräinen, puutteellinen ja epätäydellinen. Ihminen on entiteetti, joka ei koskaan voi olla valmis. Ihmisyys on arvo, jota ei voida mitata tai vertailla keskenään. En voi sanoa olevani parempi ihmisenä kuin joku toinen – kukaan ei voi. Ihmisyys on subjektiivinen rakennelma. Ihmisillä on kuitenkin erilaisia ominaisuuksia, tietoa ja taitoja, joista osa on mitattavissa. Ihmisyyden ja ulkoa havaittavissa olevan toiminnan välinen ero on tämän kirjoituksen ydin, johon palaan jäljempänä.

”Ihmisyys on se ydin (arvo), jonka päälle kaikki muu näkyvä ja näkymätön on rakennettu”
-Kaakonkulman humanisti-

Ainoa ja samalla tärkein motivaatio näiden asioiden julkiseen käsittelyyn on, että toivoisin ihmisten kunnioittavan toisiaan. Ihmisenä kehittymisen perustan muodostavat ajattelu, itsetutkiskelu, ja -kritiikki. Ihminen on lajina siinä mielessä puutteellinen, tai ainakin evoluutiossa sellaisessa epäedullisessa kehitysvaiheessa, että olemme todella julmia toisillemme. Pasifisti sisälläni toivoo, että ihmiskunta viisastuu ja pystyy ratkomaan asioita tulevaisuudessa ilman sotia ja kärsimystä. Kaikki lähtee pienistä asioista, joista yksi tärkeimmistä on toisen ihmisen kunnioittaminen.

Rasismi

Rasismi on epäkypsän ideologia, jossa toista ihmistä pidetään eriarvoisena rodun, sukupuolen, uskonnon, biologisten eroavaisuuden, muiden ulkoisten seikkojen, tai henkisten ominaisuuksien perusteella. Rasisti on henkilö, joka ajattelee ja toimii rasistisen ideologian ohjaamana. Rasismi on ilmiönä todella pelottava. Suomessa esiintyy poliittisessa keskustelussa sellaista puhetta, jonka tulkitsen taitavasti naamioiduksi rasismiksi. Kritiikki – vihapuhe – rasismi, rajanveto on näissä asioissa vaikeaa. Monet poliitikot liikkuvat ”harmaalla” alueella, jossa puhutaan ihmisistä epäkunnioittavasti, mutta siten ettei rikoksen tunnusmerkistö täyty.

suvaitsevaisuus

Tavoite-minä


Olen humanisti, tai ainakin pyrin siihen. Tavoittelemani minäkuva on filantrooppinen. Filantropialla tarkoitetaan ihmisiä universaalisti rakastavaa ihmiskuvaa. Olen myös eläinrakas. En häpeä tunnustaa esimerkiksi sitä, etten suostu tappamaan kodissani astelevaa hämähäkkiä, vaan vien sen ulos. Tähän ei liity pienintäkään uskonnollista vivahdetta.

Enemmistö ihmisistä tunnustautuu eläinrakkaiksi. Miksi niin harva kutsuu itseään ihmisrakkaaksi? Rakkaudella ei tässä yhteydessä tarkoiteta ainoastaan parisuhderakkautta, äidin ja lapsen välistä rakkautta tai sisarrakkautta. Tarkoitan sellaista lämmintä suhtautumista, jossa jokainen ihminen on yhtä arvokas ja oikeutettu rakastettavaksi.

Filantropian kaksi peruspilaria

1. Syntyvä ihminen on aina viaton.

Kukaan ei synny murhaajaksi tai rasistiksi. John Locken empiirisessä filosofiassa oli teoria, jossa ihmislapsen kuvattiin syntyessään olevan ”tabula rasa”- tyhjä taulu. Persoonallisuuden, ja erityisesti temperamentin tutkimuksessa on myöhemmin todettu, että kehitystä aivoissa tapahtuu etenkin temperamentissa jo ennen syntymää. Ajatus siitä, että ympäristö määrittelee pitkälle sen minkälaiseksi ihmisen identiteetti muodostuu, on edelleen validi.

tabula rasa

2. Ihminen ja ihmisen teot ovat kaksi eri asiaa.

Ihminen ei ole paha, mutta ihmisen teot voivat olla. Lasten kasvatuksessa törmää usein kilttilapsi- tuhmalapsi asetelmaan. Lapsen teot vaikuttavat siihen, että minkälaiseksi lapsi ihmisenä mielletään. Olen suositellut lasten kasvatuksessa valmennuksellista otetta behavioristisen ajattelutavan sijaan. Tässä kasvatusideologiassa huono suoritus käsitellään, ja yhdessä mietitään, että miten sitä voidaan jatkossa parantaa. Kaiken käytöstä ja toimintaa ohjaavan toiminnan taustalla nähdään toisen ihmisen hyväksyminen ja arvostus. Tulee ymmärtää se, että tekojen taustalla on aina arvokas ihminen.

Raiskaaja

Tuodessani humanistista ajatusmaailmaani esille, minulta on kysytty, että mitä mieltä olen esimerkiksi raiskaajista. Olen vastannut, että tuntematta yksilöitä en voi olla heistä mitään mieltä. Tuomitsen teon jyrkästi, mutta tiedostan, että julmuuksiin syyllistynyt ihminen on todennäköisesti oman elämänsä uhri. Kenties raiskaaja on itse tullut raiskatuksi, lapsena hyväksikäytetty, alistettu, kaltoinkohdeltu, tai sitten hänellä on jokin psyykkinen sairaus. Olen myös sitä mieltä, ettei raiskaajan raa-an käyttäytymistavan muuttamiseksi riitä pelkät kiviseinät. Eheytymiseen tarvitaan ensisijaisesti asianmukaista hoitoa rikoksen uusimisen estämisen lisäksi. Tämä logiikka ei ole tarkoitettu mikrotasolle, johon luokittelen tässä yhteydessä perheen, läheiset ystävät jne. En voi vaatia ketään tunnetasolla hyväksymään esimerkiksi läheisen raiskausta. Tarkoitan asioihin suhtautumista makro (yhteiskunnallisella) tasolla.

Rasismi minussa


Ihmisenä kasvaminen on elämänmittainen polku. Olin nuorempana rasistinen ja kapeakatseinen. Jälkeenpäin halveksun itseäni siitä tavasta miten puhuin esimerkiksi tietyistä vähemmistöistä. Tämän tulkitsen olleen epävarmuutta, tiedonpuutetta ja jopa tuntemattoman pelkoa. Ihmisillä on luontainen tapa vieroksua tuntematonta ja luoda ennakkoluuloja. Kuinka usein saamme törmätä siihen, että ensivaikutelma jostain ihmisestä on ollut totaalisen väärä? Aiemmin vastenmieliseltä vaikuttanut henkilö muuttuukin tutustuttaessa mukavaksi.

Perussuomalaiset

Edelleen joudun herättelemään itseäni, ja karkottamaan itsestäni suvaitsematonta ajattelutapaa. Viimeisin havainto omasta epätäydellisyydestäni on ollut ajatukseni perussuomalaisista poliitikoista. Ajattelin ”persut” kollektiiviseksi joukoksi rasistisia, kapeakatseisia, jopa tyhmiä ja ajattelutavassaan viime vuosituhannelle jääneitä poliitikkoja. Annoin näille ihmisille negatiivisen statuksen ainoastaan heidän kannattamansa puolueen perusteella. Sitten tajusin tämän olevan epäreilua. Edelleen pidän persujen populistista politiikkaa ja kannanottoja esimerkiksi maahanmuutosta ja tasa-arvoisesta avioliittolaista ala-arvoisena. Pyrin kuitenkin tunnistamaan ihmiset aatteen takana. Kenties heillä on huonoja kokemuksia esimerkiksi maahanmuuttajista. Sama ilmiö näkyy esimerkiksi henkilöissä, jotka pelkäävät koiria. Usein näitä ihmisiä on purrut koira. Tämä yksittäinen negatiivinen kokemus aiheuttaa epäluottamusta ja pelkoa, joka laajentuu yhden yksilön sijasta koko lajiin. Näin ihmisen logiikka toimii. Vaatii todella suurta kamppailua pitää ajatukset irti yleistyksistä ja huomioida kaikki ihmiset yksilöinä.

pelko

”Muutos alkaa yksilöstä.”

Mainokset

Kouvola – paras kaupunki!

Kouvolalla on negatiivinen maine. Kaikki muistavat Kouvolan Suomen turhimpana kaupunkina. Tätä mielikuvaa ruokkii etenkin Kouvolassa asuva väestö, joka lietsoo ympärilleen negatiivisuutta. Tässä kirjoituksessa haluan nostaa esille aidon henkilökohtaisen tunteeni siitä, että Kouvola on hyvä paikka asua.

Ajatukseeni kouvolalaisten negatiivisesta sävystä liittyy mielenkiintoinen ristiriita. Samalla kun negatiivisuus ärsyttää, näen kouvolalaisessa melankoliassa, ja ”urputtamiskulttuurissa” jotain aitoa ja rehellistä. Usein tämä tehdään pilke silmäkulmassa. Ymmärtääkseen tätä mustan huumorin alalajia tarvitsee olla aborginaali kouvolalainen. Esimerkki tästä kouvolalaisuuden syvimmästä luonteesta on ”kaikki on päin helvettiä”- asenne, jossa samaan aikaan valitetaan, mutta silmäkulmasta pilkistää miltei huomaamaton hymykare.

Kouvola, synnyinkuntani

Synnyin Kouvolaan. Olen myös asunut Kouvolassa opiskeluaikaa lukuun ottamatta koko tähän astisen elämäni. Kouvola on kaupunkina tarjonnut minulle kaiken sen, mitä olen tarvinnut. Ensimmäiset muistoni liittyvät pihaleikkeihin Eskolanmäessä, Tolkkilankadulla. Muutimme Kellomäkeen, ja aloitin päiväkodin Puistolan päiväkodissa. Kaunisnurmen ala-aste, Urheilupuiston ylä-aste ja Kouvolan seudun ammattiopisto tarjosivat minulle hyvät lähtökohdan omaan elämään. Lappeenrannassa vietetyn opiskelija-ajan jälkeen palasin kotikonnuille. Ensimmäinen oma-asunto ja aikuisen elämä Kouvolassa alkoi. Sain töitä, ja asetuin. Kouvola oli tarjonnut minulle elämän edellytykset.

Kuntaliitos pisti pakan sekaisin

Minä olen ydinkouvolalainen, ja ylpeä siitä. Silti toivotin tervetulleeksi naapurikunnat osana kuntaliitosta. Meille vanhan Kouvolan ihmisille kuntaliitos oli helppo hyväksyä. Ymmärrän hyvin valkealalaisia, kuusaalaisia jne., jotka ”pakkoliitettiin” osaksi uutta Kouvolaa. Uskon, että tämä liitos vaikuttaa vieläkin ilmapiiriin. Katkeruus paistaa läpi. Tämän uskon tasoittuvan ajan kuluessa. Kahden- kolmenkymmenen vuoden päästä Voikkaalla asuvakin saattaa kutsua itseään kouvolalaiseksi. Tämä tulee lisäämään yhteenkuuluvuudentunnetta.

Betoni on kaunista

Mielestäni Kouvolan keskusta on karun kaunis. Ihmettelen keskusta-alueeseen kohdistuvaa jatkuvaa kritiikkiä. Sen sijaan, että Kouvola yrittää rakentaa keskustaa trendien hengessä teennäisillä ”blingbling” virityksillä, voitaisiin olla ylpeitä siitä imagosta mikä meille on annettu. Betoni on kaunista – ajatusta voisi rohkeasti tuoda esille. Ei Kouvolan kannata ”apinoida” suuria metropoleja. Tulee ruokkia pikkukaupungin kouvolalaista identiteettiä.

”Betonihelvetissä on ihmisen hyvä olla!”
”Tuppukylä, ja hemmetin ylpeä siitä.”

kouvola

Luonto

Kouvolassa on pala Suomen kauneinta luontoa. Kaupungin sisällä mutkittelee sininen kaunotar, Kymijoki. Tämän kauniin elementin arvoa, ei Kouvolassa osata tarpeeksi arvostaa. Olen ihmetellyt, että miksei Sommelon rantaan ja Kuusankoskitalon taakse ole rakennettu rantaravintolaa, kahvilaa tms. Sinne sopisi myös täydellisesti virvokkeita tarjoava jokilaiva, jotka Turussa ovat kaupungin vetonaula. Päättäjät ja yrittäjät: herätys! Meillä on kaunis joenranta keskustassa täysin hyödyntämättä.

kymijoki

Kävin viikonloppuna Repoveden kansallispuistossa. Vaikka olen käynyt siellä lukuisia kertoja, yllätyin uudelleen sen kauneudesta. Meillä on Suomen kaunein luonnonpuisto. Muita kauniita paikkoja väheksymättä totean, että Repoveden kaltaista veden, kalliorinteiden ja metsän välistä konsensusta ei monesta paikasta löydy. Maastoa halkovat vesistöt ovat miltei taiteellinen elementti. Meillä kouvolalaisilla on kansallispuisto, jota kenelläkään muulla ei ole. Ollaan siitä ylpeitä!

repoveden kansallispuisto

Kouvola on vireä urheilukaupunki

Olen pesunkestävä urheiluhullu ja suosikkilajini on jääkiekko. Olen ihmetellyt KooKoon liiganousun jälkeistä jupinaa aitioiden hinnoista ja muista kuluista. Olkaa ihmiset huoleti. On selvää, että liigakiekko tuo Kouvolaan paljon positiivista pöhinää ja rahaa. Kouvolan näkyvyys urheilumediassa nousee aivan uudelle tasolle. Kouvolaan tulee vierasjoukkueiden mukana väistämättä tuhansia urheiluturisteja, joista jokainen on mahdollisuus Kouvolalle. Kouvola on poikkeuksellinen lätkäkaupunki. Halli on keskustassa, rautatieasema kävelymatkan päässä. Minusta tuntuu, ettei suurin osa kouvolalaisista vielä käsitä, miten isosta asiasta on kyse. Totuus paljastuu, kun kiekko tippuu syksyllä ensimmäisen kerran ihmisiä täyteen ahdatun jäähallin jäähän.

kookoo

Kouvolan ylpeyksiin kuuluu KooKoon lisäksi KPL ja Kouvot. On harvinaista, että samassa kaupungissa pelataan korkeimmalla sarjatasolla kaikissa näissä lajeissa. Ollaan ylpeitä omistamme ja käydään peleissä kannustamassa!

Negatiivisuus kuuseen!

Mikään ei ole täydellistä, ei Kouvolakaan. Aina löytyy kritisoitavaa ja asioita jotka ovat rempallaan. Merkityksellistä on se, että miten asioihin suhtaudumme. Jos keskitymme ainoastaan negatiivisiin asioihin, uskomme hetken kuluttua itsekin, että kaikki asiat on päin mäntyä. Jos katsomme Kouvolaa, ja elämää yleensäkin positiivisten asioiden kautta, voimme olla onnellisia siitä mitä meillä on, ja mitkä asiat meillä ovat hyvin.

”Muutos alkaa yksilöstä.”

Kiitos kun jaksoitte lukea. Laittakaa blogi seurantaan, kommentoikaa tai ottakaa suoraan yhteyttä. – Juha –

Työtä ihmisille – Kymppi viikossa – 10 000 työpaikkaa

Nostetaan tärkeä asia takaisin keskusteluun. Jakakaa somessa ja toteuttakaa! Kuten blogini kuvaus kertoo: ”Muutos alkaa yksilöstä.”

Motivoiva, toivoa antanut tutkimus ja yhjä arpa

Vuoden 2013 lopulla julkistettiin kampanja, jossa kuluttajia kannustettiin suosimaan ostoksissaan kotimaisia tuotteita ja palveluita. Suomalaisen työn liitto esitti silloin varsin kannustavat laskelmat. Mikäli jokainen suomalainen ostaisi 10 eurolla viikossa enemmän kotimaisia tuotteita ja palveluita, toisi se Suomeen 10 000 uutta työpaikkaa vuositasolla.

hyvaasuomestamerkki

Nyt vuosi myöhemmin olemme saaneet todeta, että suomalaisten kulutustottumuksiin on vaikea vaikuttaa. Päivittäistavarakauppa Lidl kasvatti viime tilikaudella liikevaihtoa neljänneksellä, liki 1,2 miljardiin euroon. SOK:n ja Keskon päivittäistavarakauppojen tuotteiden kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia, kun se Lidl kaupoissa on noin 30 prosenttia. Ainakaan tällä, kylläkin kapealla tarkastelutavalla ei voida todeta kotimaisuuskampanjan onnistuneen.

SuomalPalvelua_Sin_rgb

Käsittämättömät hinnat?!?!?

Ihmisten kulutustottumuksiin vaikuttaa monta tekijää, joista hinta on yksi merkittävimmistä. Loppuvuodesta Jethro Rosted herätti keskustelua jakamalla Twitterissä kuvan suomalaisen ja espanjalaisen kurkun hintaerosta. Suomalainen kurkku maksoi 4,49 euroa kilo ja vieressä ollut espanjalainen kurkku 0,99 euroa kilo. Kauppapuutarhuriliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen totesi, että kurkun viljelijähinta Suomessa on noin kaksi euroa. Edellä mainitussa esimerkissä kaupan kate vaikuttaa ahneelta, mutta edelleen ihmetyttää espanjalaisen kurkun polkuhinta, onhan espanjalaisesta kurkusta tuottajahinnan lisäksi maksettu tulli- ja kuljetuskuluja sekä veroja.

puhtaastikot

Ajattelu on yksilön oikeus ja velvollisuus

Ostopäätöstä tehdessään kuluttajan tulisi pohtia esimerkiksi sitä, että ovatko kurkun kaikki vaiheet siemenestä kaupan hyllylle olleet asianmukaisia? Voivatko espanjassa kurkkua viljelleen ihmisen työolot, työajat ja työstä saatu korvaus olla edes kohtuullisia? Onko palkasta maksettu asianmukaiset verot? Yksittäistä ostopäätöstä tekevä ihminen onkin yllättäen suurten asioiden kanssa tekemisissä, mikäli uskaltaa ottaa laput pois silmiltään. Samanlaisia esimerkkejä löytyy useista tuoteryhmistä ja palveluista. Toivoisin ihmisten ymmärtävän, miten merkittävä kansantaloutta edistävä tekijä kotimaisten tuotteiden ja palveluiden valitseminen on.

Eduskunta, pallo on teillä!

Valtionjohdon tulisi vakavasti pohtia sitä, että onko ulkomaalaisten- ja kotimaisten tuotteiden hintaerolle mitään tehtävissä, koska maalaisjärjellä ajateltuna tilanne on täysin absurdi.

Kauppiaat, toimikaa!

Koska viime vuonna toteutettu kampanja on jo kuihtunut kokoonsa ja unohtunut, valjastan kaikki paikalliset tuottajat ja kauppiaat puhaltamaan yhteen hiileen tärkeän asian puolesta. Ehdotan uudelle kampanjalle yksinkertaista nimeä: Kympin kampanja! Laitetaan kotimaisten ja erityisesti paikallisten tuotteiden myynti nousuun ja luodaan paikkakunnalla lisää työtä.

Mielipiteen vapaus

Terve blogin lukijat!

Sananvapaus on Suomessa korkealla tasolla. Siitä asiasta voin suomalaisena olla ylpeä. Yksilön maailmankuva rakentuu tilanteissa, joissa hän joutuu pohtimaan omaa kantaansa ja toietopohjaansa suhteessa muihin. ”Minä olen aina oikeassa”- asenne on ihmisenä kasvamisen rajoite.

Olen listannut tähän blogipäivitykseen kirjoittamiani artikkeleja. Koen epäkohdista kirjoittamisen olevan yksi tapa vaikuttaa asenteisiin, sekä herättää keskustelua. Olen saanut kirjoituksistani paljon palautetta. Kaikki palaute on aina tervetullutta, ja vastakkaisten näkökulmien esiin tuomisen näen ihmisenä kehittymiseni mahdollistajana. Arvostan kaikkia mielipiteitä, mutta minun on vaikea ymmärtää jäykkää, ja muutoshalutonta ajattelua. Reflektointi ja omien mielipiteideni haastaminen on yksi keinoistani laajentaa maailmankuvaani.

Joistain asioista en kuitenkaan ole valmis tinkimään. Ihmisarvo, luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen, rehellisyys, yksilönvapaus ja rauha ovat esimerkkejä asioista, jotka ovat osa minun psyko-fyysis-historiallis-sosiaalis kokonaisvaltaista rakennettani. Näitä perusarvojani haluan puolustaa kaikin rauhanomaisin keinoin mitä minulla on käytössäni.

Lukekaa, kommentoikaa ja olkaa rohkeasti eri mieltä.

”Usein vastakkaisten näkökulmien välimaastosta löytyy enemmistöä palveleva kompromissi.”

 

Ympäristöasioista

Ydinvoimasta

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2015/05/06/Suomen%20energiapolitiikka%20historiaa%20jo%20syntyess%C3%A4%C3%A4n/2015218992917/69

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2015/05/11/Ydinvoimakeskustelua%20hyv%C3%A4%20k%C3%A4yd%C3%A4%20kiihkotta/2015219014187/69

 

 

Lastensuojelusta ja lasten kasvattamisesta:

Koulukiusaamisesta

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2014/08/21/Seuraamukset%20eiv%C3%A4t%20ole%20l%C3%A4%C3%A4ke%20koulukiusaamiseen/2014217771838/69

Kasvatuksesta

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2015/02/17/Sankariksi%20muokkaaminen%20%20ei%20ole%20lapselle%20oikein/2015218631266/69

Nuorison tilanteesta

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2013/08/11/Nuorten%20pahoinvointi%20kasvoi%20nopeasti/2013216083717/69

Kannanotto lastensuojeluun

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2013/12/31/Lastensuojelusta%20liian%20synkk%C3%A4%20kuva/2013216708435/6

 

Maahanmuutosta, vihapuheesta ja asenteista:

Suvaitsemattomuuden alkujuurilla

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2014/08/05/Eriarvoistaminen%20on%20opittu%20ominaisuus/2014217704450/69

Vihapuheesta

http://www.esaimaa.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2015/01/13/Vihapuhetta%20terrorin%20tuomion%20varjolla/2015118475951/68

Populistisesta maahanmuuttopolitiikasta

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2015/04/15/Maahanmuuttopopulismi%20%20huonosti%20perusteltua/2015218902330/69

Suvaitsemattomuudesta

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2014/03/18/Ratkaisuehdotuksia%2C%20%20ei%20vain%20vastustusta/2014217117632/69

Muut aiheet:

Kirkon erityisasemasta:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2014/11/08/Valtionkirkko%20on%20muinaisj%C3%A4%C3%A4nne/2014218139204/69

Avustustyöstä:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2014/01/29/Huhtalat%20alkavat%20avustaa%20gambialaista%20kyl%C3%A4koulua/2014266/4

Nuorisotakuusta:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2014/07/04/Nuorisotakuu%20t%C3%A4ht%C3%A4%C3%A4%20aktivoitumiseen/2014217573962/69

Raskauden aikaisen alkoholinkäytön vahingollisuudesta:

http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2014/04/29/Siki%C3%B6t%C3%A4%20suojattava%20p%C3%A4ihdevaurioilta/2014217295824/69