Palkkiot puhututtaa

Ensin ajattelin, etten hallintosääntöä lähde kommentoimaan, mutta koska minulta on asiasta kysytty, ja koska asiaan liittyy niin paljon väärinymmärryksiä varsinkin omasta osuudestani siihen, ajattelin lyhyesti kertoa omasta näkökulmastani miten asian olen kokenut.

Kouvolan Sanomat hämmentää

Kouvolan Sanomat on paikallisena päämediana ottanut isoa roolia hallintosäännön ympärillä. Mielestäni lehden tyyli on ollut vähintäänkin lähellä ”klikkijournalismia”. Tämä havainto johtuu siitä, että miltei kaikki uutisointi hallintosäännön ympärillä on liittynyt luottamushenkilöiden palkkioihin. Hallintosäännössä on kuitenkin paljon mielenkiintoisempia asioita, kuten Palvelumalli 2030, jossa aluetoimikuntien kautta halutaan ohjata miljoona euroa aluekehittämisrahaa lähialueiden parantamiseen. Ilmeisesti klikkauksia tulee enemmän erimielisyyksiä korostavilla uutisilla, joten uutisoinnin focus näyttää kannattavan pitää niissä.

Rimanalitus oli ”uutinen”, jossa vertailtiin vaalikonevastauksia ja valtuuston tekemää palkkiouudistusta toisiinsa. Vaalikoneessa kysyttiin, että onko ehdokas valmis alentamaan palkkiota, kun tehtäviä siirtyy maakunnille.

Vastaukseni vaalikoneessa:  Jokseenkin samaa mieltä palkkioiden alentamisesta. (Perustelu: Alennus on perusteltu, mikäli valtuutettujen työmäärä aidosti vähenee. Toivoisin, että valtuutettujen sote-asioista vapautuva työaika käytettäisiin koulutuksen, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseen).

Hallintosääntö tehtiin tähän aikaan, ei maakuntahallinnon jälkeiseen aikaan. Siksi vertailu on journalistisesti arvotonta.

Omat perusteluni

Kerroin valtuuston kokouksessa omat perusteluni sille, että miksi hallintosääntö ml. palkkioiden tarkastaminen tuli hyväksyä.

 1. Edellinen valtuusto oli jättänyt lähestyvien kuntavaalien vuoksi päätöksen tekemättä. Jo silloin todettiin, että palkkiot olivat jääneet verrokkikuntiin nähden jälkeen, ja päätettiin siirtää päätöksen teko seuraavalle valtuustolle. Tämä oli mielestäni virhe. Olen painottanut politiikan jatkuvuuden puutteen olevan sen yksi pahimmista akilleenkantapäistä. Juuri se, ettei Kouvolassa ole kyetty tekemään päätöksiä on ollut sen yksi isoimmista ongelmista.
 2. Kouvolan palkkiotaso oli tilastojen mukaan (21 kunnan vertailu) jäänyt selvästi jälkeen. Nyt päätetty korotus korjasi palkkiot keskimääräiselle tasolle.
 3. Maakuntauudistuksen taakse piiloutuminen ei kannata. Itse olen epäillyt maakuntauudistuksen onnistumista, enkä tässäkään asiassa voinut antaa sille minkäänlaista painoarvoa. Mikäli maakuntauudistus joskus tulee, niin silloin asiaan tietenkin palataan, koska tilanne vaatii koko hallinnon uudistamista. En kuitenkaan usko, että valtuutettujen työ tulee uudistuksen jälkeen vähenemään, vaan työ tulee suuntautumaan aikaisempaa enemmän sivistyksen- ja elinvoiman kehittämisen, sekä toivottavasti näiden lisäksi ympäristönsuojeluun liittyviin asioihin.

Palkkioiden tarkistuksen suorat vaikutukset minuun

Kokouspalkkion nosto 120:stä eurosta 140:een euroon vaikuttaa nettona palkkiooni noin 8 euroa yhtä kokousta kohden. Palkkiostani menee ensin tulovero lisäprosentilla, jonka jälkeen siitä vähennetään puoluevero. Lisäksi vuosipalkkioni korotettiin samalle tasolle kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien kanssa. Tämä korotus tarkoittaa minulle noin 140:n euron lisäystä nettona vuodessa. Tarkoitukseni ei ole väheksyä rahan arvoa sinänsä, mutta suhteutettuna omiin tuloihini korotus on marginaalinen. Jollekin pienituloiselle (esim. opiskelija) luottamushenkilölle korotus saattaa kuitenkin olla hyvinkin tärkeä. Yksittäisen henkilön vaikutuksia tärkeämpää on kuitenkin kokonaisuus, jossa kaikki palkkiot haluttiin korjata valtion keskimääräiselle tasolle. On tärkeää, ettei politiikasta tule vain hyväosaisten ja eläkeläisten temmellyskenttä.

Järjestelmän ”vanki”

Olen blogissani pohtinut politiikan olevan renesanssin tarpeessa.

https://huhtalajuha.wordpress.com/2018/01/04/onko-politiikka-renesanssin-tarpeessa/

Tilanne, jossa luottamushenkilö joutuu olemaan omien etujensa ajaja on mielestäni ongelmallinen. Laki määrittää tämän tilanteen, jossa kaupunginvaltuusto on itse vastuussa omista palkkioistaan, samoin eduskunta omistaan, eikä kukaan muu ei voi luottamushenkilöiden palkkoihin vaikuttaa. Luottamushenkilöillä ei ole etujärjestöä tai liittoa, joka neuvottelisi palkkiot heidän puolestaan, kuten työmarkkinoilla yleensä.

Olen pohtinut ratkaisua asiaan, ja ymmärtänyt, ettei helppoa ratkaisua ole olemassa. Mikä on se toimielin, joka riippumattomana voi arvioida politikkojen palkkiotasoa? Nykyinen järjestelmä, jossa virkamies virkavastuulla esittelee muutokset palkkioihin on lähellä ideaalia, mutta se että poliitikot joutuvat itse nämä päätökset hyväksymään, on vähintäänkin kiusallista. Mielestäni kun keskustelu palkkioista, ja esimerkiksi kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä käy kiivaana, niin olisi tärkeää keksiä tähän ratkaisu. Se, että tässäkin tapauksessa poliitikot käyttivät useita kuukausia palkkioihinsa liittyen on pois paljon tärkeämmistä asioista. Siksi haastankin kaikki miettimän keinoja, joilla tästä ongelmasta päästään.

Yksi korjausliike on se, ettei palkkioita tulisi tarkastaa kymmenen vuoden välein, vaan palkkiot tulisi tarkastaa vuosittain indeksien mukaisesti.

Edunvalvonta on kaupungin yksi tärkeimmistä asioista

Kaupunkien pudotuspeli on kovaa. Osa kaupungeista, Kouvola mukaan lukien kärsii muuttotappiosta toisten kuntien asukasmäärien kasvaessa. Tähän haasteeseen kaupungin laadukas edunvalvonta on tärkeää. Sen tarkoituksena on saada Kouvolaan työpaikkoja, opintomahdollisuuksia ja kaupungin elinvoimaa ”boostavaa” yritystoimintaa. Tämä on mielestäni hyvinvoinnin turvaamisen lisäksi yksi kaupunkimme tärkeimmistä tehtävistä.

Suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta

Puheenjohtajien osa-aikaisuus mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman ja suunnitelmallisemman edunvalvonnan. Aikaisemmin tehtävän hoito on ollut pirstaleista. Kun työ voidaan ennalta suunnitella tarkemmin, on lopputulos varmasti parempi. Minä uskon aidosti, että osa-aikaisuus tehostaa kaupungin edunvalvontaa, ja tähän suhteutettuna sen aiheuttamat kulut ovat marginaaliset. Ei ole myöskään yleisesti tiedossa, että vanhalla järjestelmällä puheenjohtajat ovat voineet laskuttaa kaupunkia 32€/ tunti ansionmenetyksistään. Tämä on tarkoittanut sitä, että mikäli luottamushenkilö on tehtävänsä vuoksi poissa töistä, kuten tavallista, maksaa kaupunki joko työntekijälle tai työnantajalle ansionmenetyskorvausta. Kun uudessa järjestelmässä puheenjohtaja hoitaa luottamustehtävää tuntiperusteisena, jää ansiomenetyskorvaukset maksamatta. Tästä saadaan vuositasolla merkittäviä säästöjä. Mikäli jokaisesta noin 70 osa-aikaisen työsopimuksen tunnista jää maksimi ansiomenetyskorvaus maksamatta, syntyy säästöä 2240 euroa kuukaudessa. Lisäksi säästöä syntyy, kun kaikki erilliskorvaukset jäävät osa-aikaisesti puheenjohtajan tehtävää hoitavalta pois. Matematiikka ei tietenkään ole näin yksinkertaista, mutta ei myöskään niin yksinkertaista mitä lehtien palstoilla on väitetty.

Ei sieltä mistä aita on matalin

Minun olisi varmasti ollut helpompi vastustaa palkkiomuutoksia. Olen kuitenkin tullut tekemään myös vaikeita päätöksiä. Eikä tämä päätös ollut edes vaikea. Meillä Vihreissä päätökset perustellaan aina tutkitulla tiedolla, faktoilla. Tässä tapauksessa kaikki tilastot tukivat päätöksen tekoa. Aion jatkaa samalla linjalla miettimättä liikaa sitä, miltä asiat näyttävät. Käytän kaikkea sitä tietoa ja taitoa mitä minulla on käytössä, ja perustan ratkaisuni niihin. En ole median, tai poliittisten ”vastustajien” painostettavissa, vaan teen kaikki ratkaisut aina itse, toki ihmisiä kuunnellen ja kompromisseihin pyrkien.

Kohti tärkeitä asioita

Olen onnellinen, että tämä asia on nyt pois päiväjärjestyksestä. Edessä on paljon merkittävämpiä asioita ja asiakokonaisuuksia. Perusopetuksen uudistaminen, maksuton joukkoliikenne, subjektiivinen päivähoito-oikeus – näin muutamia mainitakseni. Näiden asioiden kimppuun lähden suurella innolla, ja sydämellä.

-Juha Huhtala-

Mainokset

10 ajatusta artikkelista “Palkkiot puhututtaa

 1. Ei pidä haukkua peiliä, jos oma naama ei miellytä! Kouvolan Sanomat tekee arvokasta työtä tuodessaan esille päättäjien populismin: ennen vaaleja ollaan yhtä mieltä ja vaalien jälkeen toista. Pakkopositiivisuus ei vie Kouvolaa(kaan) eteenpäin, vaan tarvitaan suoraselkäisyyttä ja avoimuutta. Tämä päätös omien palkkioiden nostamisesta 20-60% samalla kun tiedetään kuntien tehtävien vähenevän ei sellaista osoita.Kun katsotaan tilinpäätöstä (muuttotappion ykkönen Suomessa, uutta velkaa liki 10 miljoonaa (toki taseeseen näppärästi investointien ja poistojen epäsuhteen avulla piilotettuna)), ei tosiaankaan voi sanoa, että olisitte ansainneet palkankorotuksenne.

  Tykkää

  • Kokouspalkkion nosto oli 16% ja lopputulos kuntien vertailun keskitasolla.

   Oma vuosipalkkioni nousi 2700 -> 3000, eli 11%, kuntien vertailun keskitasolla.

   Kun uusi maakuntahallinto käynnistyy, ja uusi kunta aloittaa toimintansa tulee hallintosääntö jälleen käsittelyyn. Tämä hallintosääntö on tehty tähän aikaan ja olemassa olevaan organisaatioon.

   Itse toivon, että kuntapäättäjien sote-asioista vapautuva aika voitaisiin käyttää hyvinvoinnin edistämiseen, koulutukseen, ympäristönsuojeluun, elinkeinopolitiikkaan jne.

   Tykkää

 2. Ymmärrän, ettei Kouvolan budjetti tähän kaadu, mutta viesti kuntalaisille ja kunnan työntekijöille on ylimielinen. Päättäjien palkkiot ylös, vaikka kunta on suossa ja päättäjien näytöt, niin nykyisen valtuuston kuin parin aiemmankin kauden osalta, ovat olemattomat.

  Yleisemminkin tuntuu, että merkittävää osaa Kouvolan näkyvistä poliitikoista (ei toki, Luojan kiitos, kaikkia) vaivaa krooninen alemmuuskompleksi: Kouvolaa halutaan tehdä näkyväksi, vaikkakin sitten kovin merkillisillä tavoilla. Sen sijaan että hukataan miljoonia naapurikunnan moottorirataan (ja jatketaan kikkailua tukiyrityksillä, vaikka oikeus on sellaisen laittomaksi todennut), huvivenekanavaan ja tarkoituksettoman ison voimistelusalin suunnitteluun juna-asemalle (puhumattakaan siitä, jos kunta alkaisi verovaroin tukea sitä, että rakennettaisiin jäähallille enemmän kaljanmyyntitilaa, kuten jotkut ”urheilu”ihmiset toivovat), kuntalaisistaan aidosti välittävä Kouvola panostaisi peruspalveluihin. Siihen että verovarat käytetään järkevästi. Ja jos (nykyisin kun) kertyvät verot eivät riitä, nostettaisiin kunnallis- ja kiinteistöveroja, eikä vertailtaisi tilastoja siitä, miten muissa kunnissa toimitaan, ja pohdittaisi imagotappioita. Imagotappion nimittäin olette tehneet te. Tällä päätöksellä, jolla valtuuston legitimiteetti kuntalaisten silmissä mureni pahemmanlaisesti.

  Viisauden alku olisi myöntää, ettei Kouvola ole samassa sarjassa Joensuun, Vaasan tai Porin kanssa. Pikemminkin Kerava ja Kokkola, ehkä Salo, olisivat luontevat verrokit. Pikkukaupunkeja, jotka muodostavat toki noin 70-80 000 asukkaan aluekeskuksen. Kouvolan johdosta osa ei sisäistä sitä, että nykyinen (hulppeasti vuosi vuodelta pienenevä) asukasluku ei tee Kouvolasta suurempaa kuin se oli ennen kuntaliitosta. Kouvolan ei tarvitsekaan yrittää olla iso tai näkyvä. Jos kunta keskittyisi siihen mihin laki sen ohjaa (visioinnin ja turhuuksien tukemisen sijaan), muuttotappiokin kohtuullistuisi.

  Tykkää

  • Kyllä Kouvolan näkyväksi tekeminen on tärkeä osa strategiaa. Jos ei Kouvolaa ja sen monia hyviä puolia tunneta, ei tänne saada ihmistä, eikä yrityksiäkään. Imago on siten epäsuorasti merkittävästi talouteen ja erityisesti asukaslukuun vaikuttava tekijä.

   Kärkihankkeiden tarkoitus on nimen omaan lisätä kaupungin elinvoimaa. Samoin Kymi Ringin toteutuminen on laskelmien mukaan Kouvolalle todella merkittävä kokonaisuus. Kaakkois-
   ja Etelä Suomelle yhden Moto GB kisan rahallinen hyöty on arvioitu olevan 30 miljoonaa. Kouvola on lähin Kaupunki Tillolasta, joten suurin majoitus ja palvelutarve kohdistuu tänne. Moto GB kisojen Pitää myös muistaa, että Kouvola ei maksa Kymi Ringille rahaa, vaan myöntää lainaa, joka liiketoiminnan käynnistyessä maksetaan takaisin.

   Jäähallin kosteusvaurioiden korjaus on kaupungin perusoimintaa, joka on vain pakko tehdä. Parannukset, jotka tilaan tehdään ulosmitataan korotettuna vuokrana.

   Ja olen varma, että ne tuloksetkin sieltä tulevat, joskin viiveellä. Kuntatalouden kääntäminen on hidas prosessi. On valitettavaa, että Kouvolassa on tuhlattu melkein kymmenen vuotta aikaa. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä.

   Ja se mikä on varma, parhaamme yritetään. Se ihmisiltä saattaa joskus unohtua. Tämä kaupunki on synnyinkaupunkini, ja siksi erityisen rakas. Vain hyvää Kouvolalle ja sen asukkaille tahdon. Siksi politiikkaan lähdin.

   Kiitos Liisa hyvästä keskustelusta.

   Tykkää

   • En tosiaankaan usko, että Kouvolan päättäjät olisivat talouden realiteeteista näin ymmärtämättömiä, että näkisivät mahdollisen taloudellisen (lakia kiertävän) tuen Kymi Ringille lainana. Kyllähän taloudellisesti kannattavat tai sellaiseksi arvioidut hankkeet saavat rahoitusta aivan kaupallisista lähteistä, joko rahoituslaitoksilta (pankit, institutionaaliset sijoittajat) tai pääomalleen lisäarvoa tavoittelevilta yksityisiltä sijoittajilta. Ehei, Juha. Tässä lienee vain suuren luokan yritys muotoilla yhteiskunnan tuki hankkeeseen, joka ei julkisen vallan piiriin kuulu, joksikin muuksi.

    Mitä tulee mahdollisen (ja tässä vaiheessa erittäin kaukaisen) Moto GP -kisan tuottoihin Kouvolalle, ovat laskelmat erittäin utopistisia. Kouvolan, kuten minkään muun paikkakunnan, majoituskapasiteettia ei voi rakentaa 3-10 % vuotuisen täyttöasteodotuksen pohjalle. Kyllä käytännössä Helsinki ja Lahti olisivat pääasialliset majoittajat kisavieraille ja henkilöstölle.

    Erittäin takaperoista on myös retoriikka, jota käytetään aseman liikuntahallisuunnitelman yhteydessä. Ensin halutaan rallirata. Sitten huomataan, ettei hotellikapasiteettia ole. Sitten halutaan hotelleja. SItten huomataan ettei ole majoittujia. Sitten halutaan tapahtuma-areena. Sitten tajutaan, ettei ole kysyntää niin suurelle areenalle.

    Kehottaisinkin niin sinua kuin muitakin megalomanian sokaisemia luottamushenkilöitä luopumaan mahtipontisista visioista ja lähtemään liikkeelle ruohonjuuritasolta, kuntalaisten parhaaksi. Ei maineen tai näkyvyyden vuoksi.

    Tykkää

   • Kymi Ringin vaikutukset Kouvolan elinvoimaa ovat kiistattomat. Moto GB vetää 100 000 ihmistä 15 minuutin ajomatkan päähän Kouvolasta. On kuitenkin pidettävä mielessä, ettei Kymi Ringiä tehdä vain yhden kisan takia. Se tulee palvelemaan Koko pohjoista Eurooppaa ja monia kansallisia ja kansainvälisiä suurtapahtumia.

    Juuri siksi matkakeskushanke on kulkenut tämän kanssa rinnakkain. Nyt kun Kymi Ring lähtee kunnolla liikkeelle, niin majoituskapasiteettia tarvitaan ehdottomasti lisää. Tarvetta lisää jokonaisuuteen kuuluva tapahtuma-areena hanke. Nämä kaikki hankkeet ovat erittäin toivottuja, ja uskon että kun ne aikana valmistuvat, niin kouvolalaiset ovat tyytyväisiä.

    Muistathan senkin, ettei Kouvola hotellia rakenna, vaan yksityinen toimija, joka on päätöksen tehdessään tehnyt tarkatvkannattavuusarviot hankkeeseen liittyen.

    Tykkää

 3. Positiivisuutesi on ihailtavaa näin vanhan kyynikon silmin. Niin pitkään rakentamiseen tai valmisteluun ei käytetä julkista rahaa, minulle on aivan sama rakennetaanko curlinghalleja, kelluvia planetaarioita vai moottoriratoja (vaikka viimeksimainitut aiheuttavatkin selväsi muita enemmän hiilidioksidipäästöjä sekä muita ympäristöhaittoja). Mutta kapitalismin hengessä: käytetään verovarat mihin verovarat on käytettävä ja sijoittajat saavat rikastua KymiRingien tai monitoimiareenojen omistajina.

  Tykkää

 4. Tässä vaiheessa, kun on käynyt ilmi, että päätöksiä tuli taannoin tehtyä täysin yltiöpositiivisissa harhakuvissa kuntatalouden tilasta, en voi muuta kuin vakavasti suosittaa, että palkkioiden korotus nostetaan uudestaan ”pöydälle”. Päättäjien suoraselkäisyydestä kertoisi se, että rohjettaisiin ehdottaa säästöjä myös itselle, eikä vain käytettäisi ”juustohöylää” kuntalaisten palveluiden tai kaupungin henkilöstön selkänahkan kustannuksella. Haastankin Kouvolan kaupunginjohdon ”moraalitalkoisiin”! Aloittakamme uuden hengen luonti omien virheiden myöntämisellä.

  Tykkää

  • Tänään puhuttiin kollegani kanssa tästä mahdollisuudesta. Itse ajattelen, että palkkioiden uudelleen käsittelyyn palauttaminen olisi aika populistinen keino. Samalla ajattelen, että jotenkin meidän päättäjien tulisi solidaarisuuden nimissö osallistua talkoisiin. Tänään asia nostettiin esille ja kaikki säästökohteet tarkastellaan.

   Tykkää

 5. Ei väärän päätöksen myöntäminen suinkaan ole populismia, vaan pikemminkin merkki ”valtiomiesmäisyydestä”, siitä että pystyy myöntämään erehtyväisyytensä. Tottahan toki mielenmuutoksesta voivat naljailla esimerkiksi paikalliset ”perussuomalaisten sitoutumiskammoiset”, jotka palkkioiden korostuksia jo alkujaan vastustivat, mutta se kuuluu politiikkaan. Sanotaanhan, että ”koirat haukkuvat mutta karavaani kulkee”.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s